DOTAČNÍ MANAGEMENT
Příprava projektů
  • Zpracování (konzultace) projektového záměru
  • Příprava projektové žádosti o dotaci / grant
  • Podpora realizace projektu (vypracování monitorovacích zpráv apod.)
  • Asistence v období udržitelnosti projektu
Projektový cyklus →
Součástí vpravo uvedených etap je současně:
  • Zajištění výběrových řízení na jednotlivé dodávky / služby / stavební práce
  • Konzultace s relevantními subjekty (řídicí orgány, zprostředkující subjekty apod.)
  • Návrh financování kompletního projektu
Zpracování koncepčních a strategických dokumentů (rozvojové strategie apod.)

DRAG S.R.O. - DOTACE FINANCE PORADENSTVÍ | HORSKÁ 634 | CZ-54101 TRUTNOV | IČ: 01558081 | INFO@DRAG-TU.CZ | DESIGN: ČERNÁ TOVÁRNA