SLUŽBY
Poskytujeme služby ve dvou základních oblastech:
Poradenské služby poskytujeme bez rozdílu jak subjektům z veřejného sektoru (obce, města, kraje atd.), tak subjektům ze soukromého sektoru (podnikatelé, neziskové organizace atd.).
Důležitý je pro nás osobní přístup ke klientovi, tzn. primární je seznámení se a podrobná znalost prostředí a situace, z kterých klient pochází. Následuje pak na míru ušité řešení.

DRAG S.R.O. - DOTACE FINANCE PORADENSTVÍ | HORSKÁ 634 | CZ-54101 TRUTNOV | IČ: 01558081 | INFO@DRAG-TU.CZ | DESIGN: ČERNÁ TOVÁRNA