DOTAČNÍ MANAGEMENT
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Předmět činnosti DRAG: zpracování žádosti vč. kompletace příloh + realizace výběrových řízení + administrace realizace projektu
  • Oblastní charita Červený Kostelec

DRAG S.R.O. - DOTACE FINANCE PORADENSTVÍ | HORSKÁ 634 | CZ-54101 TRUTNOV | IČ: 01558081 | INFO@DRAG-TU.CZ | DESIGN: ČERNÁ TOVÁRNA